<div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/moTCA1RN3OU?theme=light&feature=oembed&version=3&p s=docs&nologo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&m odestbranding=1&allownetworking=internal&iv_load_p olicy=3enablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=moTCA1RN3OU" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>
Tập kết:
<div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/4PzVWDF9GvE?theme=light&feature=oembed&version=3&p s=docs&nologo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&m odestbranding=1&allownetworking=internal&iv_load_p olicy=3enablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=4PzVWDF9GvE" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>

</div>

<center><div id='div-gpt-ad-1429105214602-0' style='height:250px; width:300px;'>

</div></center>

<div id="fb-root"></div>

<div data-href="http://****************/forum/threads/bay-chao-mao-cui-mien-song.114223.html" data-width="280" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div>
<div>

<div>
<div>
<div>
Quan tâm nhiều
</div>
</div>
<div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/image-jpg.14206.html[/IMG]<div>
Các cao nhân cho em xin ít ý kiến ạ.
bởi Phucnguyenlc, <abbr title="28/4/16 lúc 20:40">28/4/16 lúc 20:40</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Bẫy chim chào mào Mộc Châu-Sơn La
bởi Dungly0912, <abbr title="25/4/16 lúc 10:16">25/4/16 lúc 10:16</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px"><div>
Phục chế lồng sài gòn xưa cũ
bởi jimitulip, <abbr title="20/4/16 lúc 00:15">20/4/16 lúc 00:15</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
? Ae cách bẫy chào đang nuôi con
bởi Hanamds, <abbr title="22/4/16 lúc 20:23">22/4/16 lúc 20:23</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/image-jpg.15050.html[/IMG]<div>
LàO cai bẫy chào mào hay.
bởi Phucnguyenlc, <abbr title="19/5/16 lúc 13:26">19/5/16 lúc 13:26</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Bẫy chào mào sổng ở Hà Nội
bởi Dungly0912, <abbr title="21/5/16 lúc 20:50">21/5/16 lúc 20:50</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Bẫy chào mào không cần sập lưới
bởi Dungly0912, <abbr title="21/6/16 lúc 22:36">21/6/16 lúc 22:36</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Full clip cho 1 ngày bẫy chim chào mào đây ạ
bởi Dungly0912, <abbr title="25/4/16 lúc 14:19">25/4/16 lúc 14:19</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Bẫy chào mào Phú Thọ..08/05/2016
bởi Dungly0912, <abbr title="8/5/16 lúc 09:14">8/5/16 lúc 09:14</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Mộc tố chất Mộc Châu -Sơn La
bởi Dungly0912, <abbr title="3/5/16 lúc 19:40">3/5/16 lúc 19:40</abbr>
</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>


<div>
<div>
<div>
Bài viết mới
</div>
</div>
<div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/image-jpg.18532.html[/IMG]<div>
Bẫy chào mào Lào cai 18/7.
bởi Phucnguyenlc, <abbr title="19/7/16 lúc 00:11">19/7/16 lúc 00:11</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Hà Nội Em cần 1 cây sao rút dài tầm 5m đổ lại.
bởi stabuss, <abbr title="15/7/16 lúc 16:56">15/7/16 lúc 16:56</abbr>
</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>

</div>


<div id="adsmiddle2">
<div></div>
<div>
<div>
<h4>Liên kết được tài trợ</h4>
  • nghệ thuật bẩy chim chào mào=lồng bẩy một mặt09/03/2011
  • Nghệ thuật bẫy chim Chào mào đầu đàn và chim lứa!!!19/11/2010
  • huấn luyện CM bổi thành mồi12/09/2010
  • Cảm nhận về chim Chào Mào mồi!12/09/2010

</div>
</div>
<div id="adsmiddle3" style="">
<div style="">Liên hệ quảng cáo</div>
Email: admin@6giay.vn</div>
</div>
<div></div>

<div>

<div>


Dungly0912,
22/2/16
</div>

<div>
#1
</div>
</div>


<div id="likes-post-1089766"></div>
</div>