Nhà em có 1 e chòe lửa đang thay lông có ae nào biết cách chăm sóc chòe lửa mùa thay lông giúp với cảm ơn