Thằng bạn e nó đánh dc con chòe lửa đuôi 25 đẹp dã man mà nó phá dã man bác nào có cách thuần nhanh k e thì k rành lắm