e khuyên nhà e chả là thế này thay lồng mà còn mãi lông đuôi chả ra tí nào,có bác nào biết về bệnh e nó thì chỉ giúp e cái.cảm ơn