các bác xem hộ con này đực hay cái ạ em nó được hơn tháng lồng rồi ạ