Em thấy mọi người bảo muốn chim hót căng , kích lửa thì nên cho ăn sâu quy, nhưng ở đây có 2 loại đều bé thì nên ăn loại nào hơn ạ , vì e bị nhầm lẫn loại sâu suốt , hôm ra quán kêu mua sâu quy thì họ đưa loại bé nhất cho, tuần sau đến mua thì họ loại đưa loại trung bình .
Mọi người giúp e với nhé , thanks all !