Mình đag dùng cám gà con ko biết cám ba vì có tốt hơn cho chích chòe ko