hiện tại mình có 3 chú thần đang muốn tìm chỗ dãi ai ở tuyên quang có chỗ cho mình biết với nha.