Ðề: CCT lộn meò

Bình thường nếu bạn vẫn muốn nuôi: kiếm lồn ép mộc vuông 3 vanh, để 1 cầu giữa vào 1/3 lồng, kiếm 2 cái cầu mây uốn cong để ngang lồng sao cho 2 cái cầu cung ấy ngược nhau. Chim chỉ có đứng mà ko nhảy được sẽ hạn chế được việc lộn cầu. Còn chữa thì hơi khó vì đó là bản năng của nó rồi. Thả avi 1 thời gian bắt ra vẫn bị lộn.