Ðề: thuốc bổ Vitamin cho chim chòe than ( các loại chim khác )

Xa quá Cần thơ..........................ơi