Ðề: Hỏi về chòe than non?

bác chụp hình post lên để mọi người đánh giá cho chuẩn , chứ trống mái đều chuyện hết , khó lắm