có 5 e tất cả chim bẫy đấu , bóng bọ đẹp , có con vừa xong lông , con thì sắp xong lông , chuyện nhiều , líu nhấm nhẳng , đang cho ăn cám số 1 thúy tuấn , lên cám là líu nhiều luôn . chim ko tật lỗi , 1005 chim trống , giá 250k/1e , lấy tất giá đẹp
lh 0989753785
đc 60 hoàng văn thái


[IMG]http://****************/upanh/2015/11/6339_Picture_136.jpg[/IMG][IMG]http://****************/upanh/2015/11/6340_Picture_137.jpg[/IMG][IMG]http://****************/upanh/2015/11/6338_Picture_135.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/2015/11/6343_Picture_134.jpg[/IMG]