Em Cần Mua Cái Lồng Chào Mào loại 2 vanh để Mang CHim Đi Dãi Cho Gọn Nhẹ Bác Nào Có K dùng thì để Lại CHo em Bác Nào Có thì CHo em Cái SMS vào 0126 991 6789 vì em đi làm nên k có thời gian vô mạng coi tin nhắn đc