Nhà Thừa Cái Lồng CHòe Lửa seri 60 Loại 100 Nan Hàng Chợ NHưng Chắc Chắn Nay Muốn GL Lấy Lồng Cu Gáy Bác Nào GL Thì Alo em 0126 991 6789 Lồng Em Mua Mới Cả PK là 5 lít Nay Tính 3 Lít Cho Các Bác Cân Nhắc