Mình cần mua lồng gỗ thùy tùng 15 nan bác nào có lồng thanh lý hoặc mới cũng được bán alo 098930625