em cần mua 2 đến 3 cái lồng mi chợ hàng cũ ko có phụ kêện cũng được các pm vào số 0916 96 96 35 hộ em em đên tận nơi xúc àh miễn sao giá phủ lý là được àh