Lồng bẫy: Nguyên liệu = kẽm điện lực, không gỉ sét.
Do chuyển sang sở thích khác nên chuyển nhượng.
Anh em nào chơi cu gáy, có nhu cầu thì liên hệ: 01649.822.488
Giá: Lồng bẫy: 1,5 triệu.

[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--969224_358444190959532_869840772_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1395134_358444204292864_2134340017_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1451389_358444160959535_1305237532_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1452139_358444250959526_660849553_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1452343_358444287626189_170237568_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1452365_358444334292851_1135695212_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1459774_358444217626196_1210498867_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://****************/upanh/imgs5/****************--1465383_358444327626185_900746222_n.jpg[/IMG]