như tiêu đề mình cần mua một lồng gáy thủy nguyên cũ không hỏng hóc gì . ai có liên hệ mình ibox nhé