bác nào có bán nhượng lại em 1 cái nha https://www.google.com.vn/search?q=...phu-kien-khac-nuoi-chim-Chao-Mao.html;640;480 có cái hình các bác xem có không