Tình hình là em đang cần tìm gấp cặp cầu gạo đẹp đẹp để lắp vào cặp lồng Táo vừa mới mua.

Yêu cầu dài tối thiểu 34 - 37 cm hoặc 1 cầu dài tối thiểu 80 cm.

Cụ nào có để lại cho em nhé.

Liên hệ Chung 0914654676, thanks các Cụ nhiều