em cần mua 1 lồng khuyên ép mộc hình chữ nhâ bác nào có PM:01638861908
em cần cái lồng như hình này ah (hình tham khảo)http://www.google.com.vn/search?q=l...oi-cho-ban-long-ep-moc-vk-180850.html;800;600