S1 lồng vuông 17 nan ...thấy cu e bảo mua trên a hht đã 2300k rùi + cóng tàu 350k = 2650k nay thanh lý 1300k cho bác nào quan tâm....giá này quá đẹp cho lồng đẹp rùi!ae đừng nt mặc cả cho đỡ mất công!
S2 lồng tre móc nẹp đồng,full pk!sàn thi đã làm lại,ko hỏng hóc gi....thanh lý nhanh 350k
S3 lồng tre móc nẹp inox cũng full pk!sàn tre ghép ko hỏng hóc gì ....thanh lý 550k
tất cả pk như hình