Lồng phóng mi hàng trúc kĩ.cao 1m giá 1tr7 chưa pk http://s1181.photobucket.com/user/minhthanh0904/media/Mobile Uploads/image-7.jpg.html?sort=3&o=2
http://s1181.photobucket.com/user/minhthanh0904/media/Mobile Uploads/image-8.jpg.html?sort=3&o=1
Lồng mi trúc kĩ cửa làm giả lạng sơn.sàn tre.giá 450k chưa pk http://s1181.photobucket.com/user/minhthanh0904/media/Mobile Uploads/image-9.jpg.html?sort=3&o=0
Xem tại ngõ8 nhà 11 phùng khoang hà nội.sdt 0982345567