cần mua lồng Vuông CM đục khảm ...... 15nan fom chuẩn ai ko dùng thanh lý cho mình.
co hinh anh cang tot.