mình cần đổi cái lồng mi lấy cái lồng khuyên bác nào có nhã hưng pm mình nha
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268600146647370&set=pcb.87277733608 1767&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268600176647367&set=pcb.87277733608 1767&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268600196647365&set=pcb.87277733608 1767&type=1&theater