lồng chiến 2 cửa = trúc lên màu đẹp anh em nào thích pm
https://www.facebook.com/photo.php?...726.1073741825.100004921594022&type=1 &theater