e cần mua 3-4 cái hộc nhốt mộc , cũ cũng ok , miễn là chắc chắn và còn dùng được , k qan trọng xấu đẹp
ai có cho e sđt e liên hệ ạ
sđt 01278888800