Như tiêu đề mình cần mua 1 cầu đậu cho xích va xích để xích nó vào cầu. Bãn nào bag hoặc biết chỏ bag thi chỉ jum mình. Cám ơn