Mình cần mua lồng nuôi chào mào như trên ai có bán SMS vào 0915 565 565 hộ cái.