tình hình là mới về quê đi bẫy đc ít cu gáy bổi bác nào có hộc ép mộc 4 ô để lại em thank