Thanh lý nhanh cái lồng sơn ca tre già 4 vanh như trong hình
Lồng tre già, sàn tre ghép
Lồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng, thích hợp nuôi trong nhà, có thể nuôi chào mào, chòe
Trước mua 1tr cả móc nẹp, giờ thừa ra bán thanh lý nhanh
Giá: 700k, khuyến mãi thêm 1 bộ cóng ăn cho sơn ca như trong hình
Hình thu nhỏ

__________________

0934439688 - Giang