Hn- cần bán mấy cái lồng chợ

Mình thừa 2 cái lồng chợ 5 vanh và 2 cái lồng ép mộc trước nhốt mấy con chim mộc chưa hỏng hóc j, ai cần liên hệ 0983524902 ( lồng 5 vanh 150k/ cái, lồng ép mộc 100k/cái) đầy đủ phụ kiện