- Minh cần mua lồng khuyên tròn hoặc vuông mấy vòm cũ loại tre già anh em nào dư lồng thì bán mình nha có gì liên hệ 0905462003 giá nào cũng đc