Em muốn mua một chiếc lồng Vác giả BH 64 nan vai vuông tre già . Bác nào có muốn bán cho em xin cái ảnh và giá mềm chút nha . Thank all !!!!