http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=139628 topic của em nó đây, a e nào có lồng chào mào vuông giá trị tương đương thì giao lưu với em nhé. CÒn không giá bay của em nó là 1tr7, có fix chút ít cho a e nào nhiệt tình thôi