bác nào có cóng khuyên bằng gỗ hoặc sứ men mầu tre, trúc móc gỗ cũng tre trúc pm lại cho mình 0913536464. Thanks