Nhà có e cm đầu gấu, tật lỗi nên e muốn thử cảm giác bẫy xem ra sao. Ae nào có cái lồng bẫy đơn cùi hok dùng nữa cho thanh lý lại cho e giá rẻ nhé. e để đấy thỉnh thoảng nghịch chơi.E tên Hải 0936168080