Như tiêu đề có 1 cái lồng vuông đen đủ pk muốn gl vs mấy bác 1 cái lồng tròn thấp của cm để mang đi dãi cho dễ ạ cũng mong muốn đủ pk ạ.


http://www.upanh.com/view/?s=upload&id=6vpbcwftdmm


ảnh cái lồng vuông to đấy ạ...

Th2 Có cái lồng ép mộc cm nan mau lồng ko hỏng hóc đủ pk muốn gl 1 lồng khuyên ngon lành đủ pk ạ... bác nào kết lh e chữ ký nhé......