nhà có 2 lồng khuyên chợ 1 tròn 1 vuông không dùng chưa hỏng hóc đầy đủ phụ kiện giá ra đi là 100k hoặc ai có lồng chào mào chợ chưa hỏng hóc gì thì đổi cho mình sms:0988968093