Do nhu cấu chuyển nhà cần bán 3 em hải tượng long tầm 20kg và 1 hồ kính cừờng lực 10ly dài 1m6 rộng 7. Sdt liên hệ 0973 549 789 mr.huong

[IMG]http://****************/forum/attachments/20160711_101419-jpg.18327.html[/IMG]