Thanh lý cá chép koi Việt size 30-35cm! 400k/1 con

-Dưới đây là hình 1 vài em trong bầy cá, mọi người đến xem để biết thêm chi tiết !

- Liên hệ : 01273716556

- Địa chỉ : Quận 8, TP.HCM !

- Fanpage: https://www.facebook.com/cachepkoihcm/

- Clip thau cá : <div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/2zjUabY71lM?theme=light&feature=oembed&version=3&p s=docs&nologo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&m odestbranding=1&allownetworking=internal&iv_load_p olicy=3enablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=2zjUabY71lM" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>

- Clip nguyên hồ : <div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/TJo21lAy-F0?theme=light&feature=oembed&version=3&ps=docs&no logo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&modestbran ding=1&allownetworking=internal&iv_load_policy=3en ablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=TJo21lAy-F0" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>


<div>
<h4>Tất cả ảnh up lên :</h4>
 • a">


 • <div>

  <div>

  [IMG]data/attachments/13/13216-50f9dd42db185b96fd98a4afdc8937cd.jpg[/IMG]

  </div>

  <div>
  <h6>DSC_0130.JPG</h6>
  <dl><dt>Kích thước:</dt> <dd>3 MB</dd></dl>
  <dl><dt>Đọc:</dt> <dd>332</dd></dl>
  </div>
  </div> • <div>

  <div>

  [IMG]data/attachments/13/13217-4be21105a02448cde1bca41b361e15e2.jpg[/IMG]

  </div>

  <div>
  <h6>DSC_0135.JPG</h6>
  <dl><dt>Kích thước:</dt> <dd>3.1 MB</dd></dl>
  <dl><dt>Đọc:</dt> <dd>5</dd></dl>
  </div>
  </div> • <div>

  <div>

  [IMG]data/attachments/13/13218-84e35074154730df5b7e848f02573bb8.jpg[/IMG]

  </div>

  <div>
  <h6>DSC_0136.JPG</h6>
  <dl><dt>Kích thước:</dt> <dd>3 MB</dd></dl>
  <dl><dt>Đọc:</dt> <dd>5</dd></dl>
  </div>
  </div></div>


</div>

<center><div id='div-gpt-ad-1429105214602-0' style='height:250px; width:300px;'>

</div></center>

<div id="fb-root"></div>

<div data-href="http://****************/forum/threads/thanh-ly-ca-chep-koi-viet-size-30-35cm-400k-1-con.116871.html" data-width="280" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div>
<div>

<div>
<div>
<div>
Quan tâm nhiều
</div>
</div>
<div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/img_20160703_063002-jpg.17629.html[/IMG]<div>
Hoàng bảo yến
bởi hungđinh, <abbr title="3/7/16 lúc 08:11">3/7/16 lúc 08:11</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Bán cá betta giá rẻ tphcm
bởi nguyenphuoctot, <abbr title="25/7/16 lúc 15:22">25/7/16 lúc 15:22</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]http://****************/chimcanh.jpg[/IMG]<div>
Mua tài khoản google play developer
bởi lenovodell, <abbr title="1/7/16 lúc 10:29">1/7/16 lúc 10:29</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/20160711_101419-jpg.18327.html[/IMG]<div>
Cần bán 3 em hải tượng long từ 3 đến 12kg
bởi Subeo1703, <abbr title="14/7/16 lúc 18:40">14/7/16 lúc 18:40</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/img_20160727_222139-jpg.18989.html[/IMG]<div>
cá hoàng bảo yến
bởi hungđinh, <abbr title="28/7/16 lúc 17:00">28/7/16 lúc 17:00</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/image-jpg.19611.html[/IMG]<div>
Mỹ Đình, HN
bởi vohoang2704, <abbr title="8/8/16 lúc 13:47">8/8/16 lúc 13:47</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/dsc03244-jpg.19798.html[/IMG]<div>
Trùn sấy khô Profish dành cho cá Rồng, Koi, La hán
bởi An Phú, <abbr title="13/8/16 lúc 12:14">13/8/16 lúc 12:14</abbr>
</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>


<div>
<div>
<div>
Bài viết mới
</div>
</div>
<div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/dsc03244-jpg.19798.html[/IMG]<div>
Trùn sấy khô Profish dành cho cá Rồng, Koi, La hán
bởi An Phú, <abbr title="13/8/16 lúc 12:14">13/8/16 lúc 12:14</abbr>
</div>
</div>

<div style="height:84px">[IMG]attachments/image-jpg.19611.html[/IMG]<div>
Mỹ Đình, HN
bởi vohoang2704, <abbr title="8/8/16 lúc 13:47">8/8/16 lúc 13:47</abbr>
</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>
</div>

</div>

<div>

<div>


hoangduy1,
6/4/16
</div>

<div>
#1
</div>
</div>


<div id="likes-post-1097591"></div>
</div>