Thanh lý cá chép koi F1 size 32-35cm! 400k/1 con

Dưới đây là hình 1 vài em trong bầy cá, mọi người đến xem để biết thêm chi tiết !
- Liên hệ : 01273716556
- Địa chỉ : Quận 8, TP.HCM !
- Fanpage:https://www.facebook.com/cachepkoihcm/
- Clip :<div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/Ha_Z6GCY2FM?theme=light&feature=oembed&version=3&p s=docs&nologo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&m odestbranding=1&allownetworking=internal&iv_load_p olicy=3enablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=Ha_Z6GCY2FM" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>

</div>