Hiện do quá máu me nuôi 1 hồ cá Koi quá bự size từ 32-35 dòng F1 màu đậm đẹp, cá khỏe tung tăng, nhiều quá nên giải tán bớt cho anh em để thiết kế hồ to hơn !

Bán rổ giá 699k cho anh em mới chơi. Lựa mau kẻo hết !

Do di làm nên t2-t6 anh em nào qua xem cá đi khoảng 6 giờ giùm mình nha, còn t7 cn vô tư. Nuôi bể kiếng nên thấy cá rất rõ tha hồ lựa.

Liên hệ : Duy ( 24t )

Sđt: 012.7371.6556, Quận 8, TP. HCM.

Link youtube: <div style="text-align:center;">
<p>Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn</p>
<center>
<iframe type="text/html" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/Hg7cBBXOrds?theme=light&feature=oembed&version=3&p s=docs&nologo=1&autoplay=0&fs=1&rel=0&showinfo=0&m odestbranding=1&allownetworking=internal&iv_load_p olicy=3enablejsapi=1&domain=http://****************" frameborder="0"></iframe>

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:

<div data-channel="chimcanhvn" data-layout="default" data-count="default"></div>Mã bbcode forum :
<input type="text" value="http://www.youtube.com/watch?v=Hg7cBBXOrds" size="40" onclick="this.select();" style="border:solid 1px #d3e0ef; padding:10px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodeVideo" name="ctl00$ContentPlaceHolder1$txtCodeVideo">
<div>

</div></center>

</div>