Bán hk 120c size 4 ngón
Bắt cặp còn 230...
ai nuôi rồng cần phụ kiện thì hốt về giúp mình luôn.
GV 440/69 Thống Nhất p16 GV.
0935 702 279