Mình có bầy la hán bột đang form size ngón cái ngón út, cá sung khỏe mạnh, có 2,3 em châu sáng chữ dài tận đuôi, dòng thái cải tiến và thái châu, tỉ lệ lên đầu khá cao, anh em nào mới chơi cần kinh nghiệm hay tập form liên hệ mình nhé 098 44 66 841 - triều khúc. Giá lẻ 25k, bắt cả bầy 10 em 20k/1