cá đã bán.............................................. ........