Như tiêu đề m cần bán 3 e king lai sau với giá 150k/1e ,bắt hết 400k/3e

e1 [/IMG]

e2:[/IMG]

e3[/IMG]

Clip theo thứ tự như trên lun nha aehttps://www.youtube.com/watch?v=Hwd9I3SIXNo

Ae nào wan tâm liên hệ chữ ký m nha ,thanks mod và ae wan tâm !!!