Thanh lý em Thái đỏ size to hơn 5n, cá khỏe, đầu to, mầu tốt và bể đúc 60 đầy đủ phụ kiên ..... bác nào có nhu cầu cho cái giá .... cá ở Hà Nội.
https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater