thủ đức bán thái đỏ cải tiến size 2.5
sdt:01645761782
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater