mình thấy dạo này diễn đàn loạn quá , nhất là ở mục mua bán trao đổi cá rồng , đăng bài thì toàn vi phạm nội quy , nhiều topic chửi nhau loan xà ngầu như ngoài chợ cá , thành viên bị bad nick này tiếp tục lập nick khác làm loan . các mod cần chấn chỉnh lại ko loạn quá , diễn đàn mình đang dần mất đi bản sắc vốn có .
Trân trọng ...